Rokiškio choreografijos mokykla 
  
Apie musKontaktai NaujienosGalerijaMeniniai kolektyvaiVIEŠIEJI PIRKIMAI . NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS. VEIKLA .
 

Apie mus

 

1989 metais Rokiškio vaikų muzikos mokykloje įsteigtas choreografjos skyrius.

1992 m. remiantis rajono valdybos 1992-12-22 posėdžio protokolu Nr.35.skyrius reorganizuotas į Rokiškio choreografijos mokyklą .

Rokiškio choreografijos mokykla yra vienintelė Rokiškio rajone , vaikų ir jaunimo švietimo įstaiga, teikianti neformalaus švietimo choreografinį - meninį išsilavinimą.

    Mokykla yra pelno nesiekianti savivaldybės institucija, steigiama, reorganizuojama ir likviduojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.

MOKYKLOS MISIJA – mokinių meninis ir estetinis ugdymas. Šokio, teatro ir muzikos tarpusavio ryšys.

MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

1.Teikti mokiniams bendrą choreografinį, muzikinį išsilavinimą, ugdyti jų meninį skonį, nacionalinę savimonę, remiantis tautos kultūra, liaudies tradicijomis ir papročiais, geriausiais pasaulinės kultūros pavyzdžiais.

2.Ugdyti meno mylėtojus, meno saviveiklos dalyvius, meno propaguotojus.

3.Siekti, kad pradiniai meninės veiklos įgūdžiai būtų tinkamo profesinio lygio.

 
 
 

 
                             
Kasmet kovo balandžio mėnesiais į mokyklą priimami 7-8 metų vaikai.

 Pamokos mokykloje  mokamos - 30 litų  -  8,68 euro mėnesiui.
 

 

 

 

 

 

 

Apie musKontaktai NaujienosGalerijaMeniniai kolektyvaiVIEŠIEJI PIRKIMAI . NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS. VEIKLA .